Kısa çalışma ödeneğinde flaş karar! Yalnızca bu kişiler başvurabilecek

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, ekonomik kriz veya salgın gibi zorlayıcı durumlar nedeniyle çalışma saatlerini kısaltan işletmelere sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) kullanım koşulları güncellendi. Bu düzenleme, işçi sayısını muhafaza etmek kaydıyla, işletmelerin geçici süreliğine uygulayabileceği kısa çalışma sürelerini yeniden tanımlıyor. 2011 yılında yürürlüğe giren eski yönetmelik yerine konulan bu yeni yönetmelik, 14 maddenin detaylı açıklamalarını içeriyor.

Ayrıca, 3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen 7495 sayılı kanunla, KÇÖ’ye başvuru şartları arasına pandemi gibi genel salgın durumları da eklendi. İşverenler, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizler ve salgınlar gibi zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma talebinde bulunmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunacaklar.

Başvuruda, krizin işyerine olan etkileri ve kısa çalışma uygulanacak sigortalı işçiler hakkında bilgi verilmesi gerekecek. SGK, işverenin başvurusunu hem sebep hem de şekil açısından inceleyecek ve değerlendirecek. İşçi ve işveren sendikalarının iddiaları veya güçlü kanıtların varlığı durumunda, SGK tarafından zorlayıcı sebeplerin varlığına karar verilecek ve bu durumlar dikkate alınarak KÇÖ uygulamasına geçilebilecek.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 150’SİNİ AŞAMAYACAK

Doğal afetler sonucu zarar gören işletmeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu’nun kararını beklemeden kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulunabilecekler. Bu kolaylık, sadece afetten doğrudan zarar gören işletmeler için geçerli olacak; finansal sıkıntılar veya piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle KÇÖ talebinde bulunan diğer işletmelerin başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak.

KÇÖ’ye başvurabilmek için, sigortalının kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde sürekli çalışmış olması ve geçmiş 3 yıl içinde toplamda en az 450 gün işsizlik sigortası primi yatırmış olması gerekmekte. KÇÖ kapsamında yapılacak günlük ödemeler, sigortalının son bir yılda elde ettiği ortalama brüt kazancın yüzde 60’ını yansıtacak şekilde hesaplanacak ve aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini aşmayacak. Ödeme süresi ise en fazla 3 ay ile sınırlı olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir